ผู้บรรยาย Speaker (มีมากกว่า 1 ท่าน)
หมดเขตวันที่ Deadline date: หมดเขตแล้ว Expired

Course Not Found

ไม่พบคอร์ส

หมดเขตการลงทะเบียนแล้ว

ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน

  • สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียนและการชำระเงินของท่าน
ราคาคอร์ส Regular Reg.
  • บาท Baht สำหรับบุคคลากรในมหิดล For Mahidol University staff, Student and Alumni/Those who have trained in all IL-Short course สมัครภายในวันที่
  • บาท Baht สำหรับบุคคลภายนอกแบบล่วงหน้า สมัครภายในวันที่ Early birds
  • บาท Baht สำหรับบุคคลภายนอกแบบปกติ สมัครภายในวันที่ Early birds - -

ชำระโดยค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชีสื่อของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล

เลขที่บัญชี333-229774-5

ประเภท ออมทรัพย์

ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์

ส่งเอกสารหลักฐานไปที่

Emailil.mahidol@gmail.com

หรือ

Upload ที่ไปที่หน้าลงทะเบียน สไลด์จอไปด้านล่างๆ กดปุ่ม "อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน"

สถานที่จัดอบรม

คอร์สทั้งหมด
ภายในสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

  • หมดเขตแล้ว ยังไม่เปิด
    ผู้บรรยาย

Data Not Found

ผู้บรรยายประจำสถาบัน

  • ประวัติการบรรยาย คอร์ส

ช่องทางการติดต่อ

il.mahidol@gmail.com, 02-441-9729 , 02-441-9734

ขอยกเลิกลงทะเบียน

กรุณาเลือกคอร์สที่ต้องการก่อน

ขั้นตอนการขอยกเลิกลงทะเบียนคอร์ส

  1. สามารถคืนค่าสมัครลงทะเบียนก่อน 7 วันก่อนวันงาน
  2. สถาบันนวัตกรรมฯ จะคืนค่าสมัครภายใน 7 วัน